ziomek.ai

Prywatność

Chcemy, abyś czuł/a się bezpiecznie rozmawiając z naszymi postaciami. Dlatego naszą usługę zaprojektowaliśmy z myślą o ochronie Twojej prywatności, zgodnie z zasadami “privacy by design” oraz “privacy by default”.

Oto kluczowe informacje dotyczące tego obszaru:

 • Brak logowania i rejestracji: Celowo nie używamy systemu logowania i rejestracji wykorzystującego dane osobowe. Każdemu użytkownikowi, który chce skorzystać z usługi, jest przypisywany unikalny, losowy ID konta (identyfikator użytkownika), z którym powiązane są zakupione pakiety odpowiedzi oraz historia rozmów. ID konta można w każdej chwili skopiować, zmienić lub zapomnieć (usunąć z aktualnie używanej przeglądarki), korzystając z odpowiedniej funkcji na stronie “Twoje konto”. Można też używać go na wielu urządzeniach.
 • Ochrona danych osobowych: W bazie danych naszej usługi nie przechowujemy danych, które mogłyby Cię zidentyfikować, np. adresów IP czy danych kontaktowych. W razie potrzeby, np. w wyniku wniosku ze strony upoważnionych do tego organów, możemy jednak powiązać ID konta oraz konkretne wątki rozmowy z danymi płatnika, który zapłacił za każdy pakiet odpowiedzi, łącząc dane z naszej bazy z danymi z systemu płatności. Adresy IP są też rejestrowane przez narzędzia, które używamy do kontroli poprawności działania aplikacji, w tym śledzenia błędów.
 • Płatności: Zewnętrzna firma Stripe, Inc. (“Stripe”) dba o bezpieczeństwo Twoich danych przy płatnościach. To ona jest administratorem danych płatników.
 • Bez zbędnych cookies: Do działania usługi wymagane jest cookie i/lub zapis w tzw. local storage zawierający ID konta (identyfikator użytkownika) oraz ostatnią wiadomość. Dodatkowo zbieramy i używamy informacji o Twoim zachowaniu w serwisie, aby zapewnić jego poprawne działanie, również bazując na cookie. Korzystamy do tego z niezależnego narzędzia Piwik PRO, które zapewnia pełną prywatność użytkowników. Podstawą jest tu uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 • Bez kodów reklamowych: Na naszych stronach nie są ładowane kody reklamowe firm takich jak Google, Meta (Facebook), Microsoft i innych. Nie przekazujemy tym firmom informacji o Twojej aktywności, nie mogą więc wykorzystywać ich do personalizacji reklam lub innych celów.
 • Dane, które przetwarzamy: Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do funkcjonowania usługi, obsługi płatności lub kontroli poprawności działania aplikacji. To wszystko. Zgodnie z RODO, takie wykorzystanie danych nie wymaga dodatkowych zgód.
 • Udoskonalanie i promocja usługi: Możemy używać Twoich wiadomości i zgłoszeń, aby ulepszać jakość naszych czatbotów i je promować.
 • Uczenie sztucznej inteligencji: Firma OpenAI L.L.C. (“OpenAI”) rozwijająca model GPT ani firma Anthropic, PBC (“Anthropic”) rozwijająca model Claude nie może używać Twoich zapytań z naszego serwisu do trenowania i doskonalenia modeli sztucznej inteligencji.
 • Twoje prawa: Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych (prawo do zapomnienia) i innych możliwości zagwarantowanych przez obowiązujące prawo. Wystarczy się z nami skontaktować w sposób opisany na końcu tego dokumentu.
 • Dane osobowe w treści wiadomości: Prosimy, nie podawaj Twoich ani żadnych innych wrażliwych danych osobowych w treści wiadomości. Takie działanie jest złamaniem regulaminu i może spowodować nieuprawnione ujawnienie danych osobowych podmiotom trzecim.
 • Bezpieczne dzielenie się rozmowami: Usługa umożliwia bezpieczne dzielenie się rozmowami z innymi. Wystarczy skopiować adres URL rozmowy lub skorzystać z funkcji dzielenia się używając ikonki w prawym górnym rogu. Inne osoby będą mogły obejrzeć całą rozmowę, ale nie będą mogły zmienić lub rozszerzyć jej treści. Nie będą mogły też uzyskać dostępu do ID konta autora oraz innych jego rozmów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj pełne zasady prywatności poniżej.

Zasady prywatności dla usługi Czat.ai

Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszej usługi czatbotów tematycznych! Dbamy o Twoją prywatność i stworzyliśmy te zasady, abyś wiedział, jak chronimy Twoje dane oraz jakie masz prawa. Zapoznaj się z nimi, a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami w sposób opisany na końcu tego dokumentu.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest firma WONDEL.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001029516. Firma posiada identyfikator podatkowy NIP 5252951298 oraz numer REGON 524989057. Siedziba firmy zlokalizowana jest przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska. Firma, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, została zarejestrowana 6 kwietnia 2023 r. i posiada kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł. Jako administrator danych, firma przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wprawdzie dane osobowe nie są przechowywane w bazie danych naszego serwisu, ale znajdują się w innych bazach danych (np. bazie płatników oraz płatności lub w bazie błędów, które wystąpiły w aplikacji) i mogą być przez nas przeglądane i przetwarzane w razie takiej potrzeby. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy.

2. Jak chronimy Twoją prywatność

2.1 Anonimowość użytkowników

 • W bazie danych naszej usługi nie przechowujemy danych osobowych użytkowników usługi.
 • Informacje o płatnikach i transakcjach znajdują się w bazie danych, którymi zarządza firma Stripe, Inc. Mamy dostęp do tej bazy i korzystamy z zawartych tam danych, jeśli jest to konieczne.
 • Jako Wondel.ai nie rejestrujemy w naszej bazie adresów IP ani innych danych, które mogłyby jednoznacznie zidentyfikować użytkowników. Adresy IP są rejestrowane i mogą być dostępne w bazach danych zarządzanych przez firmy Cloudflare, Inc. (“Cloudflare”) oraz New Relic, Inc. (“New Relic”), z których rozwiązań technologicznych korzystamy, aby zapewnić sprawne działanie usługi. Są też rejestrowane i dostępne w bazie płatników i transakcji zarządzanej przez Stripe, Inc. (“Stripe”). Korzystamy też z usług firmy Piwik PRO group do badania użycia serwisu, ale z zachowaniem prywatności użytkowników.
 • Przy pierwszej próbie wysłania wiadomości lub skorzystania z innej funkcji serwisu otrzymujesz ID konta, czyli losowy identyfikator, z którym powiązane są losowe identyfikatory każdego wątku rozmowy oraz stan konta wiadomości.

2.2 Płatności

 • Obsługą płatności zajmuje się zewnętrzna firma Stripe, która zarządza danymi osobowymi płatników.
 • Dane o płatnikach są powiązane z identyfikatorami użytkowników, jednak sam fakt dokonania płatności nie identyfikuje jednoznacznie osoby korzystającej z usługi.
 • Wszystkie szczegóły dotyczące tego jak Stripe podchodzi do prywatności użytkowników i płatników zostały opisane w polityce prywatności Stripe oraz na stronie Stripe Privacy Center. Użytkownicy i płatnicy są opisani w powyższych dokumentach jako “End Users”.

2.3 Cookies

 • Serwis nie używa cookies, z wyjątkiem cookies technicznych niezbędnych do jego poprawnego funkcjonowania.
 • Nie korzystamy z narzędzi firm Google, Meta (Facebook), Microsoft czy innych podmiotów korzystających z cookies i innych mechanizmów, które wymagałyby zgody użytkownika.
 • Zbieramy i używamy danych o Twoim zachowaniu korzystając z niezależnego narzędzia Piwik PRO do analityki internetowej, w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, aby łatwiej wyłapywać i rozwiązywać problemy w produkcie oraz zapewnić jego poprawne funkcjonowanie.

2.4 Użycie na urządzeniach, do których dostęp ma wielu użytkowników

 • Na urządzeniach, do których dostęp ma wielu użytkowników (np. komputerach w publicznym miejscu), zalecamy korzystanie z trybu prywatnego w przeglądarce oraz skorzystania z funkcji Zapomnij na stronie “Twoje konto”, a także zamknięcie zakładki/karty po zakończeniu korzystania z Usługi. W innym wypadku do twojego ID konta mogą uzyskać dostęp osoby nieuprawnione, co oznacza, że będa mieć dostęp do historii wiadomości oraz będą mogły wykorzystać niewykorzystane wiadomości. Nie będą jednak mieć dostępu do Twoich danych osobowych.

3. Przetwarzane dane

 • Wondel.ai ma możliwość powiązania identyfikatora użytkownika z danymi płatnika, na podstawie informacji udostępnionych przez Stripe, jednak nie przetwarza innych danych osobowych użytkowników.
 • Obsługą hostingu zajmuje się firma Cloudflare, Inc. (Cloudflare), która w celach niezbędnych do funkcjonowania serwisu może przetwarzać adresy IP, dostępne dane dotyczące sprzętu i oprogramowania użytkownika oraz inne dane pozwalające na identyfikację użytkowników. Szczegóły na ten temat znaleźć można w polityce prywatności Cloudflare oraz osobnej stronie na temat zgodności z GDPR.
 • Dane te mogą też być przetwarzane przez firmy New Relic, Inc. (“New Relic”) oraz TrackJS LLC (“TrackJS”) i Helicone, Inc. (“Helicone”), z których usług korzystamy aby rejestrować błędy i zapewnić sprawne działanie usługi. Szczegóły na ten temat znaleźć można w polityce prywatności usług New Relic oraz polityce prywatności TrackJS LLC i polityce prywatności Helicone.

4. Zakaz podawania danych osobowych w treści wiadomości

Podawanie jakichkolwiek danych osobowych w treści wiadomości jest niezgodne z regulaminem. Może bowiem spowodować uzyskanie dostępu do tych danych przez zewnętrzne podmioty.

5. Wykorzystanie wiadomości w celach poprawienia jakości usługi i jej promocji

Twoje wiadomości mogą być używane przez Wondel.ai w celach poprawienia jakości usługi.

Mogą być też wykorzystywane w celu jej promocji – ale tylko jeśli nie zawierają danych osobowych ani innych danych umożliwiających identyfikację rozmówcy.

Firma OpenAI L.L.C (“OpenAI”). rozwijająca model GPT nie może używać Twoich zapytań z naszego serwisu do trenowania i doskonalenia modeli sztucznej inteligencji. Szczegółowe informacje dotyczące tego, co OpenAI może robić z Twoimi zapytaniami opisane są w dokumencie OpenAI API data usage policies. Firma Anthropic również nie może tego robić. Tu szczegółowe informacje na ten temat.

W celu zagwarantowania przestrzegania regulaminu usługi Czat.ai oraz regulaminu OpenAI, z każdą wiadomością przekazujemy firmie OpenAI (lub Anthropic) ID konta zakodowane jednostronnie w sposób uniemożliwiający tej firmie jego zdekodowanie. Dzięki temu OpenAI (lub Anthropic) może blokować zapytania od konkretnych użytkowników łamiących regulamin. Może też powiązać ze sobą zapytania wysłane przez danego użytkownika. Nie ma jednak możliwości zdekodowania oraz odczytania ID konta, ani powiązania go z danymi płatnika lub innymi danymi osobowymi. Taką możliwość ma tylko Wondel.ai.

6. System moderacji

Treść każdej wiadomości wysyłanej przez użytkowników jest analizowana z użyciem systemu do automatycznej moderacji Perspective API należącego do firmy Google, Inc. (“Google”). Google nie otrzymuje jednak żadnych danych osobowych użytkowników usługi ani innych danych umożliwiających ich identyfikację - chyba, że użytkownik złamie regulamin i umieści takie informacje w treści wiadomości. Perspective API funkcjonuje na podstawie Polityki Prywatności Google oraz Warunków Korzystania z Google API.

7. Funkcja mikrofonu

Funkcja mikrofonu korzysta z wewnętrznych mechanizmów przeglądarek internetowych i nie przekazuje nagrań ani do naszej usługi, ani do usług innych dostawców. Twoja prywatność jest więc zachowana.

8. Przetwarzanie danych poza UE

Wymienione wyżej firmy (OpenAI, Anthropic, Cloudflare, Stripe, New Relic i Google) mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Twoje dane mogą być przesyłane lub przetwarzane poza tym obszarem, w zakresie opisanym w pozostałej części polityki prywatności.

Przekazując Twoje dane osobowe innym podmiotom z siedzibami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), stosujemy odpowiednie gwarancje wynikające z RODO w zakresie przekazu danych. W szczególności przekazujemy dane tylko na podstawie zawartych z nami umów przetwarzania danych (DPA), które określają obowiązki, zakres przetwarzania oraz odpowiednie gwarancje i środki ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO i obowiązującymi przepisami prawa.

9. Okres przechowywania danych

Dane osobowe oraz inne powiązane dane, np. zapisy rozmów, mogą być przechowywane maksymalnie przez 5 lat od momentu ostatniego skorzystania użytkownika z usługi. Okres taki pozwala na zapewnienie sprawnego działania usługi oraz realizację ewentualnych wezwań ze strony upoważnionych do tego organów oraz innych obowiązków prawnych.

10. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w sposób opisany na stronie biznes.gov.pl),
 • innych czynności przysługujących Ci zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami.

11. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. W przypadku istotnych zmian dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy informować o tym na naszej stronie internetowej lub poprzez inne odpowiednie kanały komunikacji. Zachęcamy Cię do regularnego sprawdzania aktualizacji niniejszej polityki, aby być na bieżąco z naszym podejściem do ochrony prywatności.

12. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz się z nami skontaktować w sprawach związanych z prywatnością oraz ochroną danych osobowych, napisz na adres e-mail: [email protected] lub wyślij korespondencję na adres Wondel.ai Sp. z o.o., Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Dostępni rozmówcy

Twoi eksperci
Twoi towarzysze

Copyright © 2023–2024 Wondel.ai sp. z o.o.